ÅRSMØTE 2023

STABEKK CURLINGKLUBB

AGENDA:

  

 1.  Konstituering av årsmøtet
  -    Godkjenne de stemmeberettigete
  -    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  -    Valg av møteleder
  -    Valg av møtereferent
  -    Valg av to til å underskrive protokollen

 2. Årsberetning for 2022

 3. Årsregnskap for 2022

 4. Forslag

 5. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

 6. Handlingsplan for 2023

 7. Budsjett 2023

 8. Valg

 

 

 

ÅRSBERETNING 2022

  

STABEKK CURLINGKLUBB

 

Stabekk Curlingklubb har 116 medlemmer pr. 31.12.2022.

Hver onsdag kl. 10.30 - 14.30 er det Veterancurling, og hver tirsdag kl. 19.30 har vi Klubbtrening.  Høsten 2022 har vi også hatt Søndagscurling kl. 16.00 – 18.00.

Klubben deltar i Divisjonsspillet, som arrangeres av OACK.

Styret har i 2022 hatt 1 årsmøte, 2 styremøter og 1 møte med kontrollutvalget.

Tor Brauti sitter i styret til A/S Curlingbaner.
Pål Trulsen er ansatt som Generalsekretær for NCF.
Grethe Brenna sitter som vara i styret til NCF.
Toril M. Ekeli sitter i Valgkomitéen til NCF.

Vi deltok på Forbundstinget i Bergen (Toril Ekeli)
Stabekk CK har deltatt på årsmøtet til OACK og A/S Curlingbaner. 

Klubbens hjemmeside:   www.stabekkcurling.com .

Vi er med i Grasrotandelen.  Org.nr. 999 135 366
Vi er også med i Flügger Andelen.

 

 

 

Stabekk, 14. mars 2023

 

 

Peder Hellberg (styreleder)    

 

 

 

Del denne siden

unsplash