VIL DU BEGYNNE Å SPILLE CURLING?

Kids

(6 – 12 år)

Yngre juniorer

(fyller 13 år i løpet av kalenderåret og
fyller 16 år i løpet av kalenderåret)

 Juniorer

(under 21 år før den 1. juli før sesongen

Seniorer

over 21 år

Yngre veteraner 50 år - 60 år

(fylt 50 år innen 1.7. før sesongen)

Eldre veteraner 60 år og oppover

(fylt 60 år innen 1.7. før sesongen)

Ja, jeg vil begynne å spille curling!

Navn:

Fødselsdato:

Tlf/Mobiltlf:

E-post:

Adresse:

Navn på foresatte:

Tlf. til foresatte:

E-post til foresatte:

Denne informasjonen sender du oss pr. mail:            
                       stabekkcurling (a) gmail  (.)  com

Del denne siden

unsplash