ÅRSMØTE 2022

STABEKK CURLINGKLUBB

AGENDA:

  

 1.  Konstituering av årsmøtet
  -    Godkjenne de stemmeberettigete
  -    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  -    Valg av møteleder
  -    Valg av møtereferent
  -    Valg av to til å underskrive protokollen

 2. Årsberetning for 2021

 3. Årsregnskap for 2021

 4. Forslag

 5. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

 6. Handlingsplan for 2022

 7. Budsjett 2022

 8. Valg

 

 

 

ÅRSBERETNING 2021

  

STABEKK CURLINGKLUBB

 

Stabekk Curlingklubb har 132 medlemmer pr. 31.12.2021.

Stabekk Curlingklubb har i 2021 følgende lag:

Divisjonsspill:                 Lag «På Tynn Is», Lag «Peder Hellberg», Lag «Philibert»,
                                         Lag «Smultbollen» og Lag «Stabekk Blanda Lag».

NM Veteran 60+:             Lag Winsnes

Hver onsdag kl. 10.30 - 14.30 er det Veterancurling, og hver tirsdag kl. 19.30 har vi Klubbtrening. 

Stabekk Open 2021 ble avlyst.

Styret har i 2020 hatt 1 årsmøte (digitalt) pluss noen med fysisk oppmøte og 2 styremøter.
Tor Brauti sitter i styret til A/S Curlingbaner.
Pål Trulsen er ansatt som Generalsekretær for NCF.
Grethe Brenna sitter i styret til NCF.
Toril M. Ekeli sitter i Valgkomitéen til NCF.
Bent Ånund Ramsfjell er Vice President i WCF.

Vi deltok på Forbundstinget på Lillehammer (Toril Ekeli og Tor Brauti).
Stabekk CK har deltatt på årsmøtet til OACK og A/S Curlingbaner. 

Klubbens hjemmeside:   www.stabekkcurling.com .

Vi er med i Grasrotandelen.  Org.nr. 999 135 366.

 

 

Stabekk, 10. mars 2022

 

 

Peder Hellberg (styreleder)    

 

 

 

Årsmelding 2021

Del denne siden