ÅRSMØTE 2020

Onsdag 18. mars kl. 15.00
i Snarøya Curlinghall.


Saker sendes styret på 
stabekkcurling@gmail.com
 
 
===========================================
 

AGENDA:

 

1.                  Godkjenning av innkalling og dagsorden
                    - Valg av møteleder
                    - Valg av møtereferent
                    - Valg av to til å underskrive protokollen

2.                 Årsberetning for 2019

3.                 Årsregnskap for 2019

4.                 Innkomne forslag

5.                 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

6.                 Handlingsplan for 2020

7.                 Budsjett 2020

8.                 Valg

 

 

ÅRSBERETNING 2020

  

STABEKK CURLINGKLUBB

 

Stabekk Curlingklubb har 122 medlemmer pr. 31.12.2019.

Stabekk Curlingklubb har i 2019 følgende lag:

Junior:                  Ett kids-lag
Damelag:              Lag Wærø
Herrelag:              Lag Hellberg, Lag Philibert, Lag Smultbollen
Mixed:                 Lag Skaga (Ingvild og 3 fra Oppdal CK)

Hver onsdag kl. 10.30 - 14.30 er det Veterancurling, og hver tirsdag kl. 19.30 har vi Klubbtrening.  Det er stort sett damene som trener, men det hender jo at det dukker opp noen andre medlemmer også. 
Hver søndag kl. 18.00 har vi Juniorcurling, hvor Sindre er trener.  6 juniorer på vårparten, men på høsten har det kun vært tre.  Nå må vi jobbe målrettet med å få med flere juniorer.

18. til 20. oktober arrangerte vi EJCT (European Junior Curling Tour) sammen med Oslo Curlingklubb.  Det var 9 jentelag og 14 guttelag med.  Lagene kom fra Sverige, Nederland, Tyskland, Sveits, Italia, Skottland og Norge.

Ingvild har vært instruktør på sommercamp’en i Füssen i Tyskland i juli.  Ingvild har også deltatt på ismakerkurs på Lillehammer, med Mark Callan.

Styret har i 2017 hatt 1 årsmøte, 4 styremøter og mange mini-møter. 

Tor Brauti sitter i styret til A/S Curlingbaner.
Pål Trulsen er ansatt som Generalsekretær for NCF.
Grethe Brenna sitter i styret til NCF.
Ingvild Skaga sitter i Ungdomsutvalget til NCF.
Toril M. Ekeli sitter i Lovutvalget til NCF.
Bent Ånund Ramsfjell er Vice President i WCF.

Vi deltok på Forbundstinget på Gardermoen 15.-16. juni, med Kristoffer Berents og Toril Ekeli.
Ingvild Skaga var også til stede, for Ungdomsutvalget, og Grethe Brenna for NCF.
Stabekk CK har deltatt på årsmøtet til BIR, OACK og A/S Curlingbaner.

Klubbens hjemmeside:   www.stabekkcurling.com .

Vi er med i Grasrotandelen.  Org.nr. 999 135 366.

 

 

Stabekk, 22. februar 2020

  

Kristoffer Berents (formann)    

 

Årsmelding 2019