ÅRSMØTE 2021

STABEKK CURLINGKLUBB

AGENDA:

  

 1.  Konstituering av årsmøtet
  -    Godkjenne de stemmeberettigete
  -    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  -    Valg av møteleder
  -    Valg av møtereferent
  -    Valg av to til å underskrive protokollen

 2. Årsberetning for 2020

 3. Årsregnskap for 2020

 4. Forslag

 5. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

 6. Handlingsplan for 2021

 7. Budsjett 2021

 8. Valg

 

 

 

ÅRSBERETNING 2020

  

STABEKK CURLINGKLUBB

 

Stabekk Curlingklubb har 124 medlemmer pr. 31.12.2020.

Stabekk Curlingklubb har i 2020 følgende lag:

Junior:                                Ett kids-lag
Damelag:                          Lag Wærø
Herrelag:                          Lag Hellberg, Lag Philibert, Lag Smultbollen og Lag Ice Cold Bears
NM Damer:                     Kristine Davanger, Ingvild Skaga, Julie Kjær Molnar,
                                               Ingrid Michalsen og Anneline Skårsmoen
NM Mixed double:      Maia Ramsfjell og Magnus Ramsfjell
                                               Ingvild Skaga og Tobias Linneberg
NM Veteran 60+:        Lag Winsnes og Lag Lund
NorgesCup1:                 Maia Ramsfjell og Ingvild Skaga (pluss 2 fra Trondheim)

Hver onsdag kl. 10.30 - 14.30 er det Veterancurling, og hver tirsdag kl. 19.30 har vi Klubbtrening. 

Juniorgruppen består nå av 3 gutter, og det ble jo bråstopp 12. mars.  Etter det har vi ikke kommet i gang med junior-curling igjen.  Vi må ha et trener-apparat på plass.

Stabekk Open 2020 ble en stor suksess.  20 lag deltok, og vi hadde bankett på lørdag.

Styret har i 2020 hatt 1 årsmøte (digitalt) og 3 styremøter.
Tor Brauti sitter i styret til A/S Curlingbaner.
Pål Trulsen er ansatt som Generalsekretær for NCF.
Grethe Brenna sitter i styret til NCF.
Toril M. Ekeli satt i Lovutvalget til NCF, og i Valgkomitéen etter årstinget.
Bent Ånund Ramsfjell er Vice President i WCF.

Vi deltok på det digitale Forbundstinget (Toril Ekeli og Tor Brauti).
Stabekk CK har deltatt på årsmøtet til OACK og A/S Curlingbaner. 

Klubbens hjemmeside:   www.stabekkcurling.com .

Vi er med i Grasrotandelen.  Org.nr. 999 135 366.

 

Stabekk, 18. mars 2021

Kristoffer Berents (styreleder)    

 

 

Årsmelding 2020