Gå til Oslo og Akershus Curlingkrets

Informasjon

Divisjonsspill


Nå har vi tre divisjoner.  Et lag består av 4 personer, men man kan spille med 3 spillere.  Man kan melde på 5 navngitte spillere, og en reserve kan benyttes i tillegg.
 
Alle lagene betaler en avgift for laget til OACK.  Det første året betaler man halv avgift.  OACK fakturerer klubben.
I tillegg må alle spillerne betale en lisens til NCF.  NCF fakturerer klubben.  
 
     


 

GENERELT

Ønsker du å delta i divisjonsspillet, men ikke har noe lag.
Ta kontakt, så setter vi sammen et lag.  Eller du får plass på et lag som mangler spillere.

3. divisjon er fin for nybegynnere.