Besøk fra Hamburg 09.
Fra venstre: Jesko, Urian og Alex.