Besøk fra Hamburg 2007
Fra venstre: Erik, Alex, Yurian, Benjamin, Axel, Pål og Tobias.