Besøk fra Hamburg 2007
Fra venstre: Benjamin, Axel, Yurian, Sindre, Tobias, Alex, Malin, Jesko og Ingvild.